Νέα / Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΤΗ ΓΗΣ (2/11/2023)

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός ΑΣΟΠ ΕΛΑΦΟΝΗΣΙΟΥ ΣΥΝ ΠΕ στα πλαίσια του Υπομέτρου 16.1 -16.2 «Ίδρυση και Λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» εθνικής και διακρατικής εμβέλειας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020» επιθυμεί να προσλάβει (1) εργάτη συσκευαστηρίου  (ανειδίκευτο προσωπικό), για να απασχοληθεί στο έργο με ακρωνύμιο RESI-VEG και κωδικό Μ16ΣΥΝ2-00094 για χρονικό διάστημα  60  ημερών.

Περιγραφή θέσης :

Προετοιμασία του αγρού για την εγκατάσταση της καλλιέργειας, διεκπεραίωση όλων των καλλιεργητικών φροντίδων (άρδευση, λίπανση, φυτοπροστασία, συγκομιδή, δειγματοληψίες κτλ) καθώς και των απαραίτητων εφαρμογών και επεμβάσεων που θα απαιτηθούν κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου.

Αποστολή βιογραφικών στο asop.elafonisiou@gmail.com με θέμα στο email ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ_ΜΕΤΡΟ 16.