Polityka prywatności

Szanujemy twoją prywatność. Przeczytaj poniżej politykę dotyczącą danych osobowych naszego serwisu.

Witryna asop-elafonisiou.gr chce poinformować swoich odwiedzających / użytkowników / członków (zwanych dalej: „Użytkownikami”) o rodzaju i zestawie informacji, które gromadzi i przetwarza jako Przetwarzający dane osobowe podczas ich odwiedzin i przeglądania Serwisu oraz zapewnienia, że ​​przetwarzanie ich danych osobowych zawsze odbywa się zgodnie z interesem użytkowników, zgodnie z zasadami legalności, przejrzystości, dokładności, dostępności i integralności we wszystkich jej aspektach, a także ponieważ w pełni zharmonizowane z Europejskim Rozporządzeniem o Ochronie Danych (dalej „RODO”) wdraża Odpowiednie Środki Techniczne i Organizacyjne, które chronią Twoje dane osobowe i zapewniają Twoją prywatność, co jest dla niej najważniejsze i priorytetowe.

Czytając poniżej zostaniesz w pełni poinformowany o sposobie, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe (gromadzenie, zarządzanie, wykorzystywanie, przechowywanie, przekazywanie osobom trzecim, ochrona), przez okres ich przestrzegania, a także o prawach, z których możesz skorzystać w dowolnym momencie w odniesieniu do Twoich danych osobowych.

ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH

Co to są dane osobowe:

Są to wszelkie informacje dotyczące możliwej do zidentyfikowania lub zidentyfikowania osoby fizycznej („osoba, której dane dotyczą”); , na danych dotyczących lokalizacji, na internetowym dowodzie tożsamości lub na jednym bądź kilku szczególnych czynnikach określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychologiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Co to jest przetwarzanie danych osobowych:

jakakolwiek operacja lub sekwencja operacji wykonywanych z wykorzystaniem lub bez użycia zautomatyzowanych środków, na danych osobowych lub na zbiorach danych osobowych, takich jak zbieranie, rejestracja, organizacja, struktura, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, odzyskiwanie, wyszukiwanie informacji, wykorzystanie, ujawnienie przez transmisję, rozpowszechnianie lub inną formę zbycia, powiązanie lub połączenie, ograniczenie, usunięcie lub zniszczenie.

Nasi użytkownicy odwiedzający Witrynę mogą pod pewnymi warunkami zostać poproszeni o ujawnienie nam swoich danych osobowych (np. gdy zapisujesz się do naszych biuletynów lub w formularzu kontaktowym z nami, prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu i numeru telefonu abyśmy mogli się z Tobą skontaktować).

W żadnym wypadku dane osobowe małoletnich nie będą gromadzone bez wyraźnej zgody osób sprawujących władzę rodzicielską.

Przeglądając Serwis, bezwarunkowo i bez ograniczeń potwierdzasz, że zapoznałeś się, rozumiesz i akceptujesz politykę prywatności oraz wykorzystywania plików cookies.

Plik cookie to plik, który jest przechowywany na Twoim komputerze, telefonie komórkowym lub tablecie podczas odwiedzania dowolnej Witryny i może na przykład przechowywać powiązane informacje:

– z Twoim zachowaniem w Internecie, z Twoimi preferencjami jako użytkownika w celu wysyłania (przez nas, naszych partnerów i/lub naszych reklamodawców/sponsorów) ukierunkowanych reklam lub ofert, które spełniają Twoje preferencje i które będą nadal Ci prezentowane, gdy Ty odwiedzasz Serwis, który odpowiada Twoim zainteresowaniom (cookies behawioralne – reklamowe / cookies podmiotów trzecich),

– z odwiedzanymi przez Ciebie stronami w Serwisie, a także w przypadku wystąpienia na nich błędów (pliki cookie wydajności),

– poprzez analizę korzystania z Serwisu (np. google analytics),

– według typu przeglądarki,

– dostawca usług internetowych (ISP),

– za pomocą mediów społecznościowych, według Twojego położenia geograficznego (np. wyszukiwanie prognozy pogody dla konkretnego miasta) lub poprzez zapisanie Twojej nazwy użytkownika (w razie potrzeby), aby nie trzeba było jej wpisywać od początku powrotu na naszą stronę (cookies związane z funkcjonalnością).

Nasz Serwis korzysta z plików cookies, przede wszystkim w celu poprawy komfortu użytkowania i zapewnienia jak najwyższej jakości usług naszym użytkownikom.

Nie musisz akceptować plików cookie, dlatego możesz dodatkowo zmodyfikować przeglądarkę, aby nie akceptowała plików cookie. Przeglądarka, której używasz do „surfowania” po Internecie, pozwala nie tylko zobaczyć posiadane pliki cookie, ale także pozwala kontrolować ich użycie.

Możesz je kontrolować, zezwalając na nie lub usuwając wszystkie lub niektóre z nich. Możesz również skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby nie akceptowała plików cookie z żadnej witryny. Możesz również ustawić przeglądarkę tak, aby pytała o Twoją zgodę przed zaakceptowaniem pliku cookie na Twoim urządzeniu. Daje to pełną kontrolę nad plikami cookie, ale ma tę wadę, że spowalnia przeglądanie Internetu.

Należy zauważyć, że istnieją różne poziomy kontroli plików cookie. W swojej przeglądarce masz możliwość rezygnacji z otrzymywania plików cookie stron trzecich lub plików cookie związanych z reklamą behawioralną. W niektórych przeglądarkach możesz nawet zablokować określone firmy, od których nie chcesz otrzymywać plików cookie.

WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH – CELE

Dane Osobowe użytkowników Serwisu podane za ich pośrednictwem lub poprzez połączone aplikacje mogą być wykorzystywane do celów wymienionych w niniejszym dokumencie lub w powiązanych aplikacjach, tj. do:

– personalizacji Serwisu dla użytkowników w celu zapewnienia optymalnego doświadczenia użytkownika i korzystania ze świadczonych usług

– istnieje możliwość udostępnienia statystyk podmiotom trzecim, ale w taki sposób, aby nie mogły one zidentyfikować podmiotu danych osobowych

– być w stanie zarządzać Serwisem i każdą formą komunikacji

Być w stanie zarządzać połączonymi aplikacjami

– możliwe jest wysyłanie aktualizacji lub powiadomień, a nawet promocji po uprzedniej selekcji użytkowników, którzy muszą spełnić obowiązujące obecnie warunki RODO i mogą zostać odwołani w dowolnym momencie, swobodnie.

Rejestrując użytkowników Serwisu w biuletynach, użytkownicy wyrażają zgodę, za wyraźną zgodą, na otrzymywanie informacji, których będziemy im udzielać zarówno w związku z przebiegiem bieżących wiadomości, jak i wynikającymi z nich konkursami i/lub nagrodami uczestnictwa w nich.

Istnieje przypadek przekazywania danych użytkowników naszym podmiotom trzecim/partnerom działającym na nasze zlecenie (przeprowadzającym przetwarzanie) i sprawdzono, że spełniają oni warunki ochrony danych osobowych stosując równolegle z naszą politykę ochrony.

asop-elafonisiou.gr w żadnym wypadku i bez powodu nie będzie ogłaszać ani ujawniać danych osobowych użytkowników Witryny, chyba że ma na to dobrowolną i wyraźną zgodę lub jeśli jest to wymagane ze względu na istnienie odpowiedniego zobowiązania. przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i zawsze z konkretną zasadą, która zostanie określona w ustawie.

asop-elafonisiou.gr :

– Zachowuje poufność znanych jej danych osobowych.

– Podejmuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa przetwarzania danych, które chronią ich logiczne i fizyczne bezpieczeństwo, takie jak bezpieczne oprogramowanie, ochrona fizyczna, pseudonimizacja, szyfrowanie.

– Nasze systemy z założenia i z definicji zapewniają, że będziemy w stanie wywiązać się z naszych zobowiązań wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

– Niezwłocznie poinformuje Cię o każdym zdarzeniu związanym z naruszeniem Twoich danych osobowych.

– Przestrzega ram prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, a w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jako administrator.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

asop-elafonisiou.gr nieustannie podejmuje wszystkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne (KTOM) w celu ochrony Twoich danych osobowych i prywatności.

Dostęp do danych osobowych jest ściśle ograniczony do personelu asop-elafonisiou.gr  i obowiązują surowe zasady tajemnicy zawodowej, poufności i poufności. Każdy proces przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizowany przez osoby upoważnione w sposób w pełni zgodny z zasadami i procedurami wymaganymi przez RODO, zapewniający bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem i wykorzystaniem, fałszowaniem, utratą / kradzież lub zniszczenie.

Ta Prywatność i Polityka prywatności nie ma zastosowania w przypadku, gdy łączysz się za pośrednictwem tej Witryny z inną Witryną w celu przetworzenia, które może zostać wykonane przez inną Witrynę, za którą nie ponosimy odpowiedzialności. Z tego powodu zachęcamy do zapoznania się z Polityką prywatności & Polityka Prywatności każdej przeglądanej Strony.

CZAS TRWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe użytkowników są przechowywane tak długo, jak prawny cel przetwarzania, dla którego zostały pierwotnie zebrane, za dobrowolną zgodą użytkowników.

Odwiedzający/użytkownik może skonfigurować swoje serwery (przeglądarkę) w taki sposób, aby albo ostrzegać go (użytkownika) o stosowaniu plików cookie w określonych usługach stron, albo w żadnym wypadku nie zezwalać na akceptację stosowania plików cookie . W przypadku, gdy odwiedzający/użytkownik nie chce używać plików cookie do swojej identyfikacji, nie może mieć dalszego dostępu do tych usług.

Możesz także zmienić ustawienia w przeglądarce, z której korzystasz. W niektórych przypadkach możesz nawet akceptować pliki cookie z określonych witryn i blokować tworzenie plików cookie przez osoby trzecie. Należy pamiętać, że usunięcie lub zablokowanie plików cookie może zmniejszyć funkcjonalność przeglądanej witryny. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, odwiedź stronę www.allaboutcookies.org lub przejdź do menu pomocy w używanej przeglądarce. Jeśli masz problemy z usunięciem lub blokowaniem plików cookie z przeglądarki, z której korzystasz, skontaktuj się z dostawcą przeglądarki. Pod poniższymi linkami można znaleźć dodatkowe informacje o tym, jak można uniemożliwić korzystanie lub usunąć pliki cookie z używanej przeglądarki.Firefox 2.0+ / 3.0+ / 4.0 + / 8.0 +

Internet Explorer (IE) 9.0+

Internet Explorer (IE) 11.0+

Google Chrome

Safari

Opera

Usuń pliki cookie analizy wydajności: Jeśli chcesz usunąć takie pliki cookie, zobacz tutaj w Google Analytics.

Serwis wykorzystuje całkowicie anonimowe dane do rejestrowania zachowań. W żadnym wypadku nie są gromadzone informacje umożliwiające identyfikację użytkownika, przy czym stosuje się anonimizację adresu IP i danych. Dla użytkowników, którzy nie chcą absolutnie – nie anonimowego – nagrywania, zachowania, zapewniona jest odpowiednia procedura rezygnacji (szczegóły można znaleźć tutaj https://www.crazyegg.com/opt-out). Użytkownik wyraźnie akceptuje, że wyłączna jurysdykcja i jurysdykcja w przypadku wszelkich sporów wynikających z asop-elafonisiou.gr należą do sądów w Chanii. Niniejsze warunki użytkowania podlegają prawu greckiemu. Jeżeli którykolwiek z powyższych warunków okaże się nieważny, nie ma to wpływu na ważność i ważność pozostałych warunków, które pozostają w pełnej mocy.

Korzystanie ze strony internetowej, jej usług i treści podlega powyższym warunkom użytkowania. Jeżeli użytkownik – gość uzna te warunki za niedopuszczalne, prosimy o niekorzystanie z serwisu.