Stowarzyszenie

A.S.O.P. Elafonisiou SYN.PE. znajduje się w rejonie Elafonisi Kissamos (dawniej Inachori) w południowo-zachodniej części prefektury Chania na Krecie i mieści się w prywatnych, nowoczesnych i stale modernizowanych obiektach.

PRODUKCJA | NORMALIZACJA | EKSPORT

Wczesne warzywa i warzywa w szklarni Elafonisi

Znakomita, najwyższa i certyfikowana jakość produktów A.S.O.P. Elafonisiou SYN.PE. zaowocowało współpracą Stowarzyszenia z dużymi sieciami Super-Market, międzynarodowymi agentami handlowymi, eksportem do krajów ościennych.

A.S.O.P. Elafonisiou SYN.PE. ściśle przestrzega standardów certyfikacji pod bezpośrednim i ciągłym nadzorem Agronomisty Stowarzyszenia we współpracy z organami nadzorującymi certyfikację i kontrolę.

USTANOWIENIE

A.S.O.P. Elafonisiou SYN.PE. została założona 13 grudnia 2005 r. jako Rolnicze Stowarzyszenie Grupowej Produkcji Wczesnych Warzyw i Szklarni Elafonissi.

Od momentu powstania A.S.O.P. Elafonisiou SYN.PE. do tej pory głównym celem jest ciągły postęp z główną osią rozwoju w celu utrzymania i poprawy jakości produktu, który ugruntował go na rynku krajowym i międzynarodowym. Pomidor Elafonisi.

Uczestnictwo Stowarzyszenia w programach rozwojowych, inwestycyjnych i kooperacyjnych ma charakter ciągły, jednocześnie w procesach promocji głównego produktu w krajach europejskich, zwiększając eksport.

WYPOSAŻENIE TECHNICZNE

Wyposażenie techniczne jest perfekcyjne i obejmuje m.in.: automatyczną sortownicę owoców wg koloru, gramatury i wielkości, automatyczną sklejarkę kartonów, myjkę do klatek plastikowych, dwie niezależne komory chłodnicze, specjalne maszyny do pakowania żywności, maszyny elektryczne i mobilne.